Ban Lãnh Đạo tiếng Anh là gì?

1355 lượt xem

viết bởi:

ngày: 25/09/2019

Ban Lãnh Đạo tiếng Anh là gì? Hay ban giám đốc tiếng Anh là gì? Đây cũng là vấn đề có khá nhiều thắc mắc. Vì thế sau đây TOP10HCM.COM sẽ giải đáp thắc mắc này.

Người lãnh đạo là gì?

Người lãnh đạo là người đứng đầu một tổ chức hay một tập thể có vai trò dẫn dắt, định hướng, chỉ đạo và xây dựng mối quan hệ giữa những thành viên trong cùng một tập thể cùng vận hành theo một hệ thống nhất định.

Ban Lãnh Đạo tiếng Anh là gì?

Ban Lãnh Đạo tiếng Anh Executive Board.

Ban Giám đốc tiếng Anh là gì?

Ban giám đốc trong tiếng Anh Board of Directors, Management, Directorate.

Các vị trí ban lãnh đạo trong tiếng Anh

Director : Giám đốc;
Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc;
Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành;
Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin;
Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động;
Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính;
Board of Directors: hội đồng quản trị;
Share holder: cổ đông;
Executive: thành viên ban quản trị;
Founder: người sáng lập;
President (Chairman): Chủ tịch;
Vice president (VP): phó chủ tịch;
Manager: Quản lý.

Tham khảo thêm:

Bảo Hiểm Xã Hội tiếng Anh là gì?

Quốc lộ tiếng Anh là gì?

Chả cá tiếng Anh là gì? 

Bài viết liên quan