Công nợ tiếng Anh là gì?

849 lượt xem

viết bởi:

ngày: 12/08/2019

Công nợ tiếng Anh là gì? Thắc mắc của những người đang làm hay học trong ngành kế toán hay kinh doanh. Vì vậy sau đây TOP10HCM.COM sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Công nợ là gì?

Công nợ bao gồm các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đơn vị, tổ chức trong giai đoạn cụ thể. Công nợ có các loại chính sau:

Các khoản phải thu khách hàng: Các khoản phải thu khách hàng là các khoản tiền mà công ty đã bán sản phẩm hàng hoá, nhân công, dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền.

Các khoản phải trả người bán: Các khoản phải trả người bán là giá trị các loại vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ … phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán tiền.

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ trong tiếng Anh là Debt

Từ đồng nghĩa

Mortgage, liabilities, wages, entire, investments, indebtedness.

Ví dụ

Làm sao anh có thể bán công nợ của nông trại tôi cho người ngoại quốc?
How could you sell the debt on my farm to the gringos?

Những từ ngữ liên quan đến công nợ

Kiểm tra công nợ: Auditing Accounts;
Bảng công nợ: Statement of Accounts;
Thu hồi công nợ: Recovery of Loans, Recovery of Dues;
Công nợ trong bảng kê kế toán: Debit and Credit.

Hy vọng bài viết đem lại thông tin cho bạn bổ ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Tham khảo thêm:

Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Diện tích tiếng Anh là gì?

Chè tiếng Anh là gì?

Bài viết liên quan