Công ty mẹ, công ty con tiếng Anh là gì?

968 lượt xem

viết bởi:

ngày: 02/07/2019

Công ty mẹ và công ty con tiếng Anh là gì? Bạn đã từng nghe kha nhiều về cụm từ này nhưng trong tiếng Anh gọi là gì? Sau đây TOP10HCM.COM sẽ giúp bạn tìm hiểu về từ này và cách sử dụng chúng nhé.

Công ty mẹ tiếng Anh là gì?

Công ty mẹ tiếng Anh là: Parent Company / Holding company

Từ đồng nghĩa : Parent Corporation

Một vài ví dụ:

Hầu hết các chuyên gia đầu tư nhìn vào mô hình công ty mẹ, lợi thế cạnh tranh trong ngành, ban giám đốc và quy trình quản lý công ty.

Most investment professionals look at the parent company model, competitive advantage in the industry, management and corporate governance.

Các công ty mẹ của Việt Nam cũng nằm trong top 5 bao gồm Viet Nam National Petroleum và công ty Nhà nước Gold Star.

Other Viet Nam parent companies in the top five include Viet Nam National Petroleum and state-owned power company Gold Star.

Mỗi công ty họ đều chiếm 40% thị phần đánh giá những công ty mẹ và quốc gia lớn.

They each have 40 % apiece of the business of rating major parent companies and countries.

Để phân biệt những công ty mẹ với những doanh nghiệp thua lỗ , nhà đầu tư nên học cách mô tả và đánh giá mô hình kinh doanh của các công ty.

To distinguish the parent companies from the losers , investors should learn how to describe and evaluate companies.

Hãy tra tìm công ty mẹ trên mạng và đọc càng nhiều thông tin về công ty càng tốt và ghi chú lại.

Look the parent company up on the Internet and read as much as you can about it and take notes.

Công ty con tiếng Anh là gì?

Công ty con trong tiếng Anh là: Subsidiary Company

Hy vọng bài viết trên đem lại cho bạn những thông tin bổ ích. Chúc các bạn làm hồ sơ xin việc thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Bạn có thể xem thêm các chủ đề:

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Công văn tiếng Anh là gì?

Bài viết liên quan