Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

592 lượt xem

viết bởi:

ngày: 07/09/2019

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì? Đây là thắc mắc của nhiều người đang kinh doanh hay những người làm chủ doanh nghiệp. Sau đây TOP10HCM.COM sẽ giải đáp thắc mắc trên cho bạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn đó là một cấu trúc doanh nghiệp có thể kết hợp đánh thuế thông qua của một công ty hợp danh hoặc hộ kinh doanh cá thể với trách nhiệm hữu hạn của một công ty. Một công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là một công ty trong chính bản thân nó; nó là một hình thức pháp lý của một công ty cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho chủ sở hữu của nó trong nhiều lĩnh vực pháp lý.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là Limited Liability Company (viết tắt là LLC).

Từ đồng nghĩa:

Company Limited (LTD).

Ví dụ: Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Minh Tân.

Công ty Cổ phần tiếng Anh là gì?

JSC được viết tắt của từ Joint Stock Company, có nghĩa chỉ công ty Cổ phần.

Tham khảo thêm:

Mục lục tiếng Anh là gì?

Bảng điểm tiếng Anh là gì?

Phòng giao dịch tiếng Anh là gì?

Bài viết liên quan