First Name và Last Name là gì? Cách điền First Name, Last Name

705 lượt xem

viết bởi:

ngày: 07/06/2019

Khi bạn muốn đăng ký tài khoản hay điền form liên hệ trên các trang website của nước ngoài thường có mục thông tin Last Name, First Name, Middle Name, những thông tin này tưởng trừng như đơn giản nhưng lại rất dễ nhầm lẫn. Hãy cùng TOP10HCM.COM tìm hiểu về  First Name và Last Name là gì, cách điền First Name, Last Name sao cho đúng cách nhé!

1. Trước hết các bạn cần hiểu rõ quy tắc viết tên trong tiếng Anh:

First Name, Last Name là quy tắc viết tên của người nước Anh và các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng anh. Họ sử dụng tên gọi theo thứ tự Tên -> Tên đệm -> Họ. Chính vì vậy khi bạn tạo tài khoản trên trang web nước ngoài tên khi đăng kí tài khoản hiển thị theo đúng thứ tự: First Name + Last Name. Trong đó:

  • First Name: Là tên của bạn.
  • Last Name: Là họ của bạn.

Trong một số trường hợp khác có thể yêu cầu thêm phần Middle Name tức là tên của bạn = First Name + Middle Name + Last Name. Trong đó Middle Name chính là tên đệm của bạn.

2. Cách điền First Name, Last Name đúng cách

Ví dụ bạn có tên Tran Phu -> khi làm hộ chiếu hay vista ra nước ngoài tên của bạn bị đổi thành Phu Tran khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Ví dụ tạo 1 tài khoản trên trang https://www.designimo.com/login có yêu cầu điền thông tin First Name + Last Name:

đăng ký tài khoản diền First nam và last name

Ví dụ tên của bạn là Tran Phu, thì bạn điền như sau:

  • First Name điền: Phu.
  • Last name điền: Tran.

Trường hợp tên của bạn nhiều hơn 2 chữ, ví dụ tên bạn Tran Van Phu (có tên Phu, họ Tran) nhập nội dung như sau:

  • Trong mục First Name: nhập Anh.
  • Trong mục Last Name: nhập Tran Van

cách diền First nam và last name

Kết quả bạn đã tạo tài khoản với tên hiển thị:

tên hiện thị lúc diền First nam và last name xong

Như vậy người nước ngoài họ sẽ hiểu bạn có tên Phu, họ Tran tên đệm Van.

Một số bạn nhập sai như sau:

  • First Name điền: Tran Van.
  • Last name điền: Phu.

Người nước ngoài sẽ hiểu sai tên của bạn là Tran họ là Phu. Như vậy khi làm việc với người nước ngoài bạn cần lưu ý cách điền First Name và Last Name cho phù hợp để tránh hiểu lầm.

Nguồn: thuthuatphanmem.vn

Bài viết liên quan